ติดต่อเรา

เลขที่ 399/63 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านแผ่นดินทอง 7 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

– โทรศัพท์ 044-953702 , 081-8778799 , 094-2897945 , 085-1969494

– Facebook Fan page : สถาบันการเรียนรู้ไอมีไอคิว