เกี่ยวกับเรา

– ประวัติของสถาบัน

       บริษัท ไอมี ไอคิว เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในนาม สถาบันการเรียนรู้ไอมีไอคิว ตั้งอยู่ที่ 399/63 หมู่ 4 หมู่บ้านแผ่นดินทอง 7 (สามแยกทางไปปักธงชัย) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

บริษัท ไอมี ไอคิวเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในนาม สถาบันการเรียนรู้ไอมีไอคิว ก่อตั้งเมื่อปี 2554 จากห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สู่ห้องเรียนทุกวิชา และขยายไปสู่การเรียนแบบ Online  

เริ่มต้นจากคุณวิภาวี กรรมการผู้จัดการ ได้มีประสบการณ์ สอนภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 ปีมาแล้ว โดยการเริ่มสอนนักเรียน ที่เป็นลูกของเพื่อน พี่ น้อง ญาติ เพื่อเติมเต็มเนื้อหาจากที่เรียนในห้องเรียนและทำให้ผลการเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้นมาก จากความนิยมของนักเรียนในตอนนั้น ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น และมีความประสงค์อยากเรียนในวิชาอื่นเพิ่มขึ้นด้วย จากนั้นเป็นต้นมาจึงได้ทำการเปิดสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยยังคงรักษารูปแบบการเรียนแบบกลุ่มย่อย ตามคติพจน์ที่ว่า

เรียนกลุ่มย่อย ได้ประสิทธิภาพ ซักถามสะใจ ดูแลใกล้ชิด

ปัจจุบัน สถาบันการเรียนรู้ไอมีไอคิว มีคอร์สเรียนต่าง ๆ มากมาย เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนแบบครบวงจร นอกจากนี้ได้มีการนำหลักสูตรต่าง ๆ ขยายออกสู่สถานศึกษาทั่วไประเทศ อาทิ หลักสูตรจินตคณิตโซโรบันคิดส์ สำหรับโรงเรียน  หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ Dyned  และโปรแกรมอื่นอื่น

– ปรัชญาของสถาบัน

สัญลักษณ์สำคัญของสถาบันการเรียนรู้ไอมีไอคิว คือ “IMEEIQ”  ซึ่งมีความหมายดังนี้

I        – Institution          หมายถึง สถาบันของเรา
M      – Motive               หมายถึง การกระตุ้น 
E       – Efficiency           หมายถึง ประสิทธิภาพ
E       – Effectiveness      หมายถึง ประสิทธิผล
IQ     – Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางด้านสติปัญญา

Q – Quality หมายถึง คุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

         ดังนั้น “IMEEIQ” หมายถึง สถาบันของเราเป็นหนึ่งในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ความฉลาดทางด้านสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น

– เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์       เปิดทำการ    เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

วันเสาร์                 เปิดทำการ    เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

วันอาทิตย์              เปิดทำการ    เวลา 09.00 น. – 15.00 น.